Poziv autorima

Znanstveni odbor poziva autore da na konferenciji sudjeluju sa svojim stručnim radovima, te dostave sažetak.

Predloženi stručni radovi trebaju biti sukladni s temama, a duljina trajanja usmene prezentacije može biti max 10 min.

Znanstveni odbor pregledat će svaki sažetak i procijeniti njegovu relevantnost za konferenciju.

Autori se moraju prijaviti na konferenciju kako bi njihov rad bio predstavljen/objavljen.

OBJAVA RADA U ZBORNIKU

Izabran rad koji zbog vremenskog ograničenja trajanja konferencije neće biti moguće usmeno prezentirati  bit će objavljen u zborniku radova.

 

KOTIZACIJA ZA AUTORE

Autori plaćaju kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji po povlaštenoj cijeni i moraju se prijaviti putem elektronske registracije.

 

Prijave stručnih radova

Prijava stručnog rada treba sadržavati naslov i sažetak do najviše 10 rečenica i podatke o autorima i koautorima. Autori su obvezni sažetke i gotove stručne radove dostaviti u formatu word datoteka na e-mail putem niže navedene elektronske prijave.

 

ROK ZA PRIJAVU RADA I DOSTAVU SAŽETKA: 15.10.2023.
ROK ZA DOSTAVU GOTOVIH RADOVA: 01.02.2024.
ROK ZA DOSTAVU PREZENTACIJE: 01.03.2024.

Ceste 2024 prezentacija template

 

PRIJAVA RADA

  • ImePrezimeZvanjeFirmaTelefon 
    Klikom na (+) možete dodati više autora
  • Molimo Vas da kopirate sažetak u predviđeno polje. Najveća dopuštena duljina sažetka je 1200 znakova.
  • Molimo Vas da kopirate sažetak u predviđeno polje. Najveća dopuštena duljina sažetka je 1200 znakova.

Upute autorima

Naslov rada mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku. 

Podaci o autorima: Ime i prezime, stručna sprema, znanstveno zvanje, e-mail adresa, naziv institucije ili tvrtke u kojoj je zaposlen .

Sažetak kratko i jezgrovito treba informirati o svrsi i cilju rada, novoj spoznaji, metodologiji, postignutim rezultatima i zaključcima. Sažetak može imati max. 1200 znakova, te mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.

Radove molimo pisati na hrvatskom jeziku, ukoliko su napisani na stranom jeziku trebaju imati prijevod na hrvatski jezik.

Ključne riječi trebaju istači svrhu i predmet istraživanja

Opseg rada (zajedno sa slikama, grafikonima i crtežima) treba ograničiti na 12 stranica. Stranice treba numerirati.

Tekst treba biti gramatički ispravan bez tipografskih grešaka. Potrebno je koristiti tip slova Arial veličine 12 točaka za tekst, 14 točaka za naslove poglavlja i 16 točaka za naslov rada.

Slike trebaju imati naslov i biti označene brojem, a ispod slike potrebno je navesti izvor.

Tablice trebaju sadržavati podatke koji su neophodni za razumijevanje teksta. Trebaju imati naslov i moraju biti označene brojem. Ispod tablice mora se navesti izvor podataka

Pozivne bilješke trebaju biti numerirane i napisane na kraju teksta, a brojeve treba pisati bez točke i zagrada

Literatura treba biti specificirana redoslijedno kako se pojavljuje u tekstu i i označena brojevima u uglatim zagradama.