Detaljan program

Program

Utorak

18. 3. 2025.

17.00h - 20.00h

Registracija sudionika

19.30h - 22.00h

Domjenak dobrodošlice

Srijeda

19. 3. 2025.

09.00h

Pozdravni govori i otvorenje

9.30h - 14.00h

Predavanja
PANEL DISKUSIJA

14.00h

Ručak

16.00h - 18.00h

Predavanja

20.30h

Svečana večera

Četvrtak

20. 3. 2025.

9.00h - 14.00h

Predavanja
PANEL DISKUSIJA

14.00h

FREE TIME

Petak

21. 3. 2025.

9.00h - 11.00h

Predavanja
Završetak

*organizator zadržava pravo promjene programa