O seminaru

Vizija & Misija

Međunarodna konferencija CESTE mjesto je na kojem se rezimiraju rezultati postignuti na području razvitka, održavanja i gospodarenja cestama, kao i sigurnosti u prometu, te ističu novine iz područja planiranja, projektiranja i noviteti u tehnologiji gradnje kod nas i u svijetu. Cestovni promet se smatra jednim od važnijih pokretača razvoja u svakoj zemlji, pa tako i kod nas u Hrvatskoj, kako onog gospodarskog, turističkog, ali isto tako i socijalnog. Činjenica je, da su prometnice i njihovo održavanje u svakodnevnom životu ljudima potrebne kao hrana i lijekovi, te zato možemo računati na životni opstanak cestara i u vremenima teških gospodarskih kriza.

Iz dosadašnjih savjetovanja i  zajedničkog druženja vidi se kako naša struka ozbiljno, odgovorno i detaljno ispituje cestovnu prometnu problematiku, te ulaže napore na otklanjanju nedostataka na našim prometnicama i prometnoj infrastrukturi. Naši stručni skupovi nisu samo dio prošlosti, to je dio i današnjeg, svakodnevnog života, a što najbolje dokazuju naši zajednički zaključci i poruke za budućnost u realnim okolnostima odvijanja sigurnijeg i kvalitetnijeg svakodnevnog cestovnog prometa u svim godišnjim dobima za naše i strane korisnike postojeće hrvatske prometne mreže. Značaj naših druženja je da se na istima analiziralo i razmatralo probleme u svezi sigurnosti cestovnog prometa u praksi, gdje sudjeluju naši i strani stručnjaci s višegodišnjim prometno-sigurnosnim iskustvom.

Budućnost veće sigurnosti cestovnog prometa od vizije do realizacije osnovna je naša zadaća, stoga je to područje sve privlačnije i u bliskoj budućnosti pruža dobre mogućnosti planirane realizacije. Pored razmatranja ovih aktualnih tema, jedan od temeljnih programskih ciljeva našeg stručnog skupa o cestama jest okupiti domaće i strane stručnjake, koji će svojim raspravama razmijeniti stečena znanja i iskustva te time osigurati kvalitetnu podlogu za kreiranja strategije kvalitetnog gospodarenja i suvremenog razvitka cesta svih kategorija.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednica: Andreja Feistritzer dipl.oec.

Članovi: doc.dr.sc. Marko Ševrović, John Leko dipl.ing., Saša Tomašić dipl.ing., Slaviša Babić dipl.ing., Slavko Inić dipl.ing., prof. dr. Tomaž Tollazzi, Veronika Feistritzer oec., Andreas Feistritzer

ZNANSTVENO PROGRAMSKI ODBOR

Predsjednik: prof.dr.sc. Hrvoje Baričević

Članovi: doc.dr.sc. Marko Ševrović, prof.dr. Osman Lindov, Željko Remenar dipl.ing., doc.dr.sc. Marko Šoštarić, Slaviša Babić dipl.ing., Jozo Šitum dipl.ing., mr.sc. Miron Huljak, Ivan Laco dipl.ing., Ivan Molnar dipl.ing., Slavko Inić dipl.ing., prof.dr Goran Mijoski, Silvijo Čamber dipl.ing., Mladen Hranilović dipl.ing., John Leko dipl.ing., doc.dr.sc. Robert Maršanić